Filip Borowski

Filip od dziecka związany był z piłką i to zarówno nożną jak i ręczną. Już w liceum uczestniczył w szkoleniach pokazujących mu na czym polega praca trenera.

To właśnie dążenie do bycia lepszym na boisku doprowadziło go do CrossFitu a pasje do sportu i trenowania ludzi połączył zdając egzamin CrossFit LvL 1. Od tego czasu stara się rozwijać i jako CrossFitter i jako trener kończąc kolejne kursy MA Weightlifting Level 1 & 2.